Lesmateriaal

Soleren met pentatoniek

‘Soleren met pentatoniek’In 2006 is het boek ‘Soleren met pentatoniek – Nieuwe sounds voor gitaar’ van Onno Kelk en gitarist Will Derks uitgekomen. Het was al een oud plan van Onno en Will om een lesboek te maken voor gitaristen waarin de vele toepassingsmogelijkheden van pentatonische toonladders uiteen worden gezet. Het boek, dat ook een cd bevat, is opgebouwd uit 7 hoofdstukken die in niveau oplopen van de beginnende tot de zeer gevorderde gitarist.

“In dit boek verdiepen we het pentatonische materiaal en de toepassing ervan. Je ontdekt dat je met de bekende ladders ook andere sounds kunt creëren. Zo wordt het gemakelijk om bijvoorbeeld een countrysolo te spelen of om te klinken als George Benson of John McLaughlin. Je leert bekende en minder bekende pentatonische ladders op een andere dan de standaardmanier gebruiken.”

Lessen
Op deze video zie je een voorbeeld van een les van Onno, waar hij een walking-bass bluesbegeleiding speelt in drie verschillende tempi.

Lesfilosofie

“Ik vind het belangrijk dat er in iedere les gespeeld wordt. Hierbij wil ik de student zoveel mogelijk laten zien op wat voor manieren hij bijvoorbeeld een bestaand stuk kan benaderen wat betreft het improviseren of het interpreteren van het thema. Ik laat daarbij ook zien wat mijn eigen aanpak zou zijn, of de stijl of het stuk zelf nou wel of niet in mijn straatje ligt. Daarbij probeer ik me altijd in het voorstellingsvermogen, technische niveau en repertoirekennis van de student te verplaatsen. Met name probeer ik over te brengen wat voor werkwijzen toegepast kúnnen worden en doceer ik niet van boven af dingen die per se zo gespeeld dienen te worden. Deze manier van werken pas ik op de diverse onderwerpen toe. Dit alles kost natuurlijk wel meer tijd, maar is volgens mij zeer zinvol.

Verder vind ik het heel belangrijk dat de student zelf ook materiaal en repertoire inbrengt. Hierbij leg ik uit dat het naspelen van anderen een goede leerschool kan zijn, maar niet een doel op zich moet worden. Het ontwikkelen van een eigen identiteit staat bij mij hoog in het vaandel. Ook stimuleer ik het vormen van een kritische visie/smaak “.

*Klik om te vergroten.

2014 JamSession © All rights reserved.